Background

ตรวจสอบผู้ที่สนใจได้แบบ real time

ให้คุณติดตามผู้ที่สนใจ แฟรนไชส์ของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง และฟังก์ชั่นในการมอบหมายงานติดต่อใหักับฝ่ายขาย

จัดการข้อมูลอย่างง่ายดาย

ให้คุณเพิ่มแฟรนไชส์ แก้ไข ซ่อน แฟรนไชส์ได้อย่างง่ายดาย
ผ่านระบบหลังบ้าน

Franchise
Management

ให้คุณสร้างแฟรนไชส์และจัดการข้อมูลแฟรนไชส์ได้อย่างเป็นระบบ
พร้อมข้อมูลสาขาและผู้ซื้อแฟรนไชส์

Branch Management

แสดงสาขาทั้งหมดของแฟรนไชส์คุณบนแผนที่

Space Matching
Management

แนะนำพื้นที่เช่าที่เหมาะสมน่าลงทุนกับแฟรนไชส์ของคุณ

Sales Management

SpaceLoop ให้เจ้าของแฟรนไชส์สามารถติดตามลูกค้าที่สนใจแฟรนไชส์ของคุณ ได้ตลอดเวลา ในทุกแพลตฟอร์ม พร้อมบันทึกสถานะการทำงานอย่างเป็นระบบ

Icon